تبلیغات
یاران منتقم - "حزب اللهی بودن" را با همه تراژدی هایش دوست دارم...

فحش اگر بدهند آزادی بیان است...   جواب اگر بدهی بی فرهنگی است!
سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند...سوال اگر بکنی تفتیش عقاید!
تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند... جواب اگر بدهی دروغگویی!
مسخره ات بکنند انتقاد است... جواب اگر بدهی بی جنبه ای!
اگر تهدیدت کنند ، دفاع کرده اند ...اگر از عقایدت دفاع کنی ، خشونت طلبی!
 
"حزب اللهی بودن" را با همه تراژدی هایش دوست دارم...


شهید آوینیطبقه بندی: "حزب اللهی بودن" را با همه تراژدی هایش دوست دارم...،

تاریخ : جمعه 7 شهریور 1393 | 11:32 ب.ظ | نویسنده : *دانشجو * | نظرات